Na 50 tot 70 jaar is een glas-in-loodraarn aan restauratie toe.
* Het lood is wit uitgeslagen, verteerd en bros.
* Het lood is direct naast de soldeerpunten gescheurd.
Het raam is uitgezakt en rammelt.
Het glas wordt uit het lood gehaald, de ruitjes worden grondig schoongemaakt en vervolgens opnieuw in lood gezet, gesoldeerd en gekit.
Eventuele kapotte ruitjes worden vervangen door nieuw glas dat qua kleur en structuur zoveel rnogelijk lijkt op het originele glas.